Στο επίκεντρο του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας και οι προοπτικές της Τριχωνίδας

Στο επίκεντρο του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας και οι προοπτικές της Τριχωνίδας

Η τελευταία ενότητα της 2η ημέρας του Αναπτυξιακού Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της Τριχωνίδας….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Στο επίκεντρο του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας και οι προοπτικές της Τριχωνίδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν