Π. Παπαδόπουλος: Να δοθούν άμεσα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου που μας βγάζουν καθημερινά ασπροπρόσωπους!  

Π. Παπαδόπουλος: Να δοθούν άμεσα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου που μας βγάζουν καθημερινά ασπροπρόσωπους!  

Όπως είναι γνωστό μέρος των εργαζομένων δικαιούται την χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Δικαιούμενοι υπάλληλοι είναι στην καθαριότητα, σχολικές καθαρίστριες, καθαρίστριες, πράσινο, ηλεκτρολόγοι, τεχνική υπηρεσία τόσο οι μόνιμοι όσο και οι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4735/2020 τα ΜΑΠ που δεν έχουν χορηγηθεί για κάθε έτος αποτιμώνται και αποδίδονται σε χρήμα με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Π. Παπαδόπουλος: Να δοθούν άμεσα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου που μας βγάζουν καθημερινά ασπροπρόσωπους!  

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν