Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας

Υπογράφτηκε μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και του Αναδόχου, η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης αποτύπωσης, τεκμηρίωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας (Αρχιτεκτονική αποτύπωσης και Παθολογία) και αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πρόκειται…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν