Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου – νέες εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ‘‘ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’

Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου – νέες εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ‘‘ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’

Σήμερα την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7.778/28-4-2021 έγγραφη πρόσκληση…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου – νέες εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ‘‘ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν