Περιφέρεια: «Ο ιταλικός νότος και η Δυτική Ελλάδα συνομιλούν κινηματογραφικά»

Περιφέρεια: «Ο ιταλικός νότος και η Δυτική Ελλάδα συνομιλούν κινηματογραφικά»

Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας Την ευκαιρία να απολαύσουν το παραγόμενο κινηματογραφικό υλικό του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014 ⁄ 2020 CIAK «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού μέσω του κινηματογράφου»,…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Περιφέρεια: «Ο ιταλικός νότος και η Δυτική Ελλάδα συνομιλούν κινηματογραφικά»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν