Δήμος Θέρμου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση “δια περιφοράς”

Δήμος Θέρμου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση “δια περιφοράς”

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Δήμος Θέρμου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση “δια περιφοράς”

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν