Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη και εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη και εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη και εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν