Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Λαμβάνοντας υπόψη: το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της[…]

Διαβάστε το άρθρο: Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν