Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει για τη βεβαίωση τελών ΓΕΜΗ στις Δ.Ο.Υ.

Δύο οι επιλογές: Είτε έγκαιρη τακτοποίηση των τελών είτε, εφόσον έχουν διακοπεί οι δραστηριότητες, προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν