Φ.E.A.: Συνάντηση με θέμα Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόδου 1932-1952 μέσω του ελέγχου συναλλάγματος στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία

Φ.E.A.: Συνάντηση με θέμα Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόδου 1932-1952 μέσω του ελέγχου συναλλάγματος στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία

Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 6Μαρτίου,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3ο όροφο του  Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου,θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα: Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόδου 1932-1952 μέσω του  ελέγχου συναλλάγματος στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία  από τον πρόεδρο της Φ.Ε.Α  κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Φ.E.A.: Συνάντηση με θέμα Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόδου 1932-1952 μέσω του ελέγχου συναλλάγματος στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν