Ένωση Διευθυντών/ντριών προς Υ.ΠΑΙ.Θ.: Δεν υπάρχει χρόνος για συνεδριάσεις στα σχολεία

Ένωση Διευθυντών/ντριών προς Υ.ΠΑΙ.Θ.: Δεν υπάρχει χρόνος για συνεδριάσεις στα σχολεία

Η ολοκληρωμένη πρότασή μας για τις συνεδριάσεις. Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, στο παρελθόν, έχει καταθέσει την εξής πρόταση: Μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα να μην γίνονται μαθήματα…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ένωση Διευθυντών/ντριών προς Υ.ΠΑΙ.Θ.: Δεν υπάρχει χρόνος για συνεδριάσεις στα σχολεία

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν