Διπλή οδική σύνδεση της Λευκάδας: Μετ’ εμποδίων… Οι γνωστές παθογένειες εμφανίστηκαν ξανά

Διπλή οδική σύνδεση της Λευκάδας: Μετ’ εμποδίων… Οι γνωστές παθογένειες εμφανίστηκαν ξανά

Μετ’ εμποδίων… η διπλή οδική σύνδεση της Λευκάδας σύμφωνα με την εφημερίδα “Συνείδηση”, η οποία αναφέρεται και στους λόγους. Οι γνωστές παθογένειες  (δίκτυα κοινής ωφελείας, αρχαιολογία, καθυστερήσεις στην έγκριση των μελετών) εμφανίστηκαν ξανά….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Διπλή οδική σύνδεση της Λευκάδας: Μετ’ εμποδίων… Οι γνωστές παθογένειες εμφανίστηκαν ξανά

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν