Μητροπολίτης Ιερόθεος: Η σφραγίδα του Χριστού

Μητροπολίτης Ιερόθεος: Η σφραγίδα του Χριστού

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ βάση τῆς πίστεώς μας καί τό κέντρο τῆς ζωῆς μας. Διά τοῦ Χρι­στοῦ ἔχουμε κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό. Μέ τό Βάπτισμα γινόμαστε μέλη τοῦ Σώμα­τος τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν θεία Κοινωνία κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χρι­στοῦ….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Μητροπολίτης Ιερόθεος: Η σφραγίδα του Χριστού

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν