Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ποικιλόμορφες πανδημίες

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ποικιλόμορφες πανδημίες

Τό νά ἀσχολεῖται κανείς μέ ἔντονα ποιμαντικά καί κοι­νωνικά ζητήματα εἶναι, κατά κάποιο τρόπο, ριψοκίνδυνο. Εἶναι προτιμότερο νά μήν ἀγγίζη κανείς τέτοια ζητήματα καί νά ἀσχο­λεῖται ἁπλῶς μέ ἀδιάφορα θέματα, ἀλλά, τελικά, καί αὐτό εἶναι…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ποικιλόμορφες πανδημίες

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν