Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας: Δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε ενέργειες και πράξεις καταδικαστέες από όποιον και αν προέρχονται είτε από λαϊκό είτε από κληρικό

Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας: Δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε ενέργειες και πράξεις καταδικαστέες από όποιον και αν προέρχονται είτε από λαϊκό είτε από κληρικό

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, όσον ἀφορᾶ στήν ὑπόθεση τοῦ ἱερέως πού ἀπασχολεῖ τή δικαιοσύνη, γνωστοποιεῖ τά ἀκόλουθα: Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέν ἀδράνησε οὔτε σιώπησε καί οὔτε θά κλείσει τά μάτια σέ ἐνέργειες…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας: Δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε ενέργειες και πράξεις καταδικαστέες από όποιον και αν προέρχονται είτε από λαϊκό είτε από κληρικό

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν