Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise Ι συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ.

Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise Ι συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“Πειραιώς”) ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti AssetManagement LP για την πώληση ποσοστού σαράντα εννιά τοις εκατό (49%) και δύο τοις εκατό (2%) των…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Sunrise Ι συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7,2 δισ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν