Αιτωλοακαρνανία: Άλλαξαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων για το δασικό χάρτη

Αιτωλοακαρνανία: Άλλαξαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων για το δασικό χάρτη

Από την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι µε την αριθ. 100591/11.06.2021 (ΑΔΑ 6563ΟΡ1Φ-437) απόφαση του Δ/ντή Δασών Αιτ/νίας τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων της 21605/05.02.2021 (ΑΔΑ: 9Ο0ΜΟΡ1Φ-Τ4Ω) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη. Οι προθεσμίες έχουν ως…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Αιτωλοακαρνανία: Άλλαξαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων για το δασικό χάρτη

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν