Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στο S3 BERRY+Smart Specialisation (S3) industrial modernization partnership

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) θα συμμετάσχει στο S3 BERRY+Smart Specialisation (S3) industrial modernization partnership, το οποίο εγκρίθηκε επίσημα στις 17 Νοεμβρίου 2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στο S3 BERRY+Smart Specialisation (S3) industrial modernization partnership

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν