Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου Solvit από επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ε.Ε.

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου Solvit από επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ε.Ε.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του καθώς και τους πολίτες, που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δυνατότητα που έχουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτύου Solvit, προκειμένου να επιλύσουν…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου Solvit από επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ε.Ε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν