Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας: Διαδικτυακή εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK και τη λειτουργία του Film Office

Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας: Διαδικτυακή εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK και τη λειτουργία του Film Office

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη συνάντηση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK: «Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» και τη λειτουργία του…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας: Διαδικτυακή εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK και τη λειτουργία του Film Office

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν