Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου AGRO SE VI

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου AGRO SE VI

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off meeting) του έργου «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής» με ακρωνύμιο: AGRO…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου AGRO SE VI

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν