Σταρακά-ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ:Απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρώνει έργο και αφήνει εκτεθειμένη τη Δημοτική αρχή

Σταρακά-ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ:Απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρώνει έργο και αφήνει εκτεθειμένη τη Δημοτική αρχή

‘ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ’: «Απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρώνει τους όρους διακήρυξης έργου και αφήνει εκτεθειμένη την Δημοτική αρχή, επικυρώνοντας τις αντιδράσεις μας». Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών , αποδέχεται την προσφυγή τεχνικής εταιρείας, δικαιώνοντας τις αντιδράσεις…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Σταρακά-ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ:Απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρώνει έργο και αφήνει εκτεθειμένη τη Δημοτική αρχή

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν