Ο ιταλικός Νότος και η Δυτική Ελλάδα συνομιλούν κινηματογραφικά

Ο ιταλικός Νότος και η Δυτική Ελλάδα συνομιλούν κινηματογραφικά

Την ευκαιρία να απολαύσουν το παραγόμενο κινηματογραφικό υλικό του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014 ⁄ 2020 CIAK «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού μέσω του κινηματογράφου», θα έχουν πρώτοι οι…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ο ιταλικός Νότος και η Δυτική Ελλάδα συνομιλούν κινηματογραφικά

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν