27 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ – 1 θέση κτηνιάτρου στο Αγρίνιο

27 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ – 1 θέση κτηνιάτρου στο Αγρίνιο

Για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ο ΕΛΓΑ προχωρά στην Πρόσληψη Προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων, με την διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2190/94 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: 27 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ – 1 θέση κτηνιάτρου στο Αγρίνιο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν