ΥΠ.ΕΣ.: Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

ΥΠ.ΕΣ.: Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΣ για την επιχορήγηση Δήμων, για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Ειδικότερα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: ΥΠ.ΕΣ.: Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν