Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο  του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Στηρίζοντας τις επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία  με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων(ΕΤαΕ),προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων,με ευνοϊκούς όρους,…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν