Συμπεράσματα από την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου INCUBA στην Ναύπακτο

Συμπεράσματα από την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου INCUBA στην Ναύπακτο

Αλλάζει το μοντέλο της παραγωγικής διαδικασίας  στον τομέα της αγροδιατροφής Το ευρωπαϊκό έργο INCUBA και οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο να υποστηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Συμπεράσματα από την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου INCUBA στην Ναύπακτο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν