Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η IntrumAB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η IntrumAB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («ΤράπεζαΠειραιώς» ή «Τράπεζα») και η IntrumAB (publ) («Intrum») υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzaninenotes) και χαμηλής εξοφλητικής…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η IntrumAB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν