Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Τη Δευτέρα η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών

Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Τη Δευτέρα η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου: Τη Δευτέρα η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν