Το ”κοινωνικό πρόβλημα” και η χριστιανική αντιμετώπισή του

Το ”κοινωνικό πρόβλημα” και η χριστιανική αντιμετώπισή του

(Κυριακή Η΄ Ματθαίου, Ματθ. ιδ΄, 14-22) Ιωάννου Αν. Γκιάφη Θεολόγου- Πολιτικού Επιστήμονος Οποιοδήποτε εμπόδιο ή οποιαδήποτε δυσκολία δυσχεραίνει την έκβαση ενός στόχου ή την πραγματοποίηση ενός αποτελέσματος, ορίζεται ως πρόβλημα. Στην κοινωνία μας διαρκώς αναφύονται…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Το ”κοινωνικό πρόβλημα” και η χριστιανική αντιμετώπισή του

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν