Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Έργο «ESMARTCITY»

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Έργο «ESMARTCITY»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου INTERREG MED 2014-2020 και του Ευρωπαϊκού Έργου «ESMARTCITY» (EnablingSmarterCity in the MED areathroughnetworking – Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Έργο «ESMARTCITY»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν