9η Διδασκαλία της Παναγίας «Η Χαρά, παγκόσμιο αίτημα»

9η Διδασκαλία της Παναγίας «Η Χαρά, παγκόσμιο αίτημα»

«Πάλιν δε όψομαι υμάς και χαρήσεται υμών η καρδία, και την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ’ υμών». «ο τον λόγον ακούων και ευθέως μετά χαράς δεχόμενος και λαμβάνων αυτόν». Ενάτη διδασκαλία: Το αίσθημα και την…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: 9η Διδασκαλία της Παναγίας «Η Χαρά, παγκόσμιο αίτημα»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν