47 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Δήμου Αγρινίου (ΠΙΝΑΚΑΣ)

47 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Δήμου Αγρινίου (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου (αριθμ. 40764/30.6.20), εγκρίθηκε η σύναψη 580 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μηνών κατά περίπτωση,σε ΝΠΙΔ των…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: 47 προσλήψεις συμβασιούχων στην Κοινωφελή Δήμου Αγρινίου (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν