Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η  ΜΑΙΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 09.00 και λήξης 12.00 μ. . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67[…]

Διαβάστε το άρθρο: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν