Σύλλογος Αιτωλοακαράνων Αλίμου «Κοσμάς ο Αιτωλός»

Ο Σύλλογος είναι νεοϊδρυθείς (Δεκέμβριος του 2017) απαριθμεί 110 μέλη και διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο ,με σκοπό να διατηρήσει την κουλτούρα και παραδόσεις των μελών του και της γενέτειράς των, να προάγει πολιτιστικά στοιχεία ως κοινωνική οντότητα ,δίδοντας βάρος σε επιμορφωτικές δραστηριότητες προς όφελος των μελών του. Από τις εκλογές που διεξήχθησαν, ως μέλη…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν