Πρόγραμμα χρηματοδότησης αλιέων από την Περιφέρεια

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» – Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.Θ.) 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ). Δικαιούχοι είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα,…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν