Γιατί να σπουδάσω στο νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο

Γιατί να σπουδάσω στο νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο

Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας ιδρύθηκε το 2022 και έχει έδρα το Αγρίνιο. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας εστιάζει στην αειφορική, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Γιατί να σπουδάσω στο νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν