45 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου προκηρύσσει την πλήρωση 45 θέσεων, καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας) για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Επιχείρησης. Διαβάστε αναλυτικά…

Πηγή: sinidisi.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν