ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων – Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων – Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Το ΑΣΕΠ καλεί ξανά υποψηφίους να αποστείλουν επιστολή για την προκήρυξη 1Κ/2020 καθώς δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων. Πρόκειται για 20  θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: ΑΣΕΠ 1Κ/2020: Θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων – Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν