Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες των Δημάρχων θα συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών

Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες των Δημάρχων θα συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών

Αυξάνονται (ή και αλλοιώνονται; ) τα καθήκοντα που θα μπορούν να ασκούν οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί/Επιστημονικοί Συνεργάτες των Δημάρχων. Με το υπό ψήφιση άρθρο 30 του Νομοσχεδίου -“σκούπα”, προστίθεται στο έργο που αυτοί επιτελούν…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες των Δημάρχων θα συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν