Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια ανακοινώσεων της Τράπεζας Πειραιώς την 10η Αυγούστου («Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων Ηρακλής»)…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν