Οι εργασιακές προοπτικές τώρα και µετά την πανδηµία

Οι εργασιακές προοπτικές τώρα και µετά την πανδηµία

Άρθρο-παρέµβαση από τον ∆ηµήτρη Ρούση
*Ο ∆. Ρούσης είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του ΕΑΠ, µέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων και ιδρυτικό µέλος της συνδικαλιστικής παράταξης «Μπροστά»….

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Οι εργασιακές προοπτικές τώρα και µετά την πανδηµία

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν