ΣΗΠΕ: 2η Συνάντηση Εργασίας (2nd Workshop) στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

ΣΗΠΕ: 2η Συνάντηση Εργασίας (2nd Workshop) στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» διοργάνωσε με επιτυχία…

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν