“Ελλάς και Τουρκία σε τεντωμένο σχοινί”

“Ελλάς και Τουρκία σε τεντωμένο σχοινί”

Κωνσταντινούπολη, Μάιος 1453. Βρισκόμαστε λίγες ώρες προ της Άλωσης εκ των Οθωμανών. Η άμυνα της πόλης επίκειται να καταρρεύσει και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος  ΙΑ΄ Παλαιολόγος ψελλίζει προς τους στρατιώτες του: «Όποιος θέλει και μπορεί να σώσει τον εαυτό του ας το κάνει και όποιος είναι έτοιμος να αντικρίσει τον θάνατο ας με ακολουθήσει», γνωρίζοντας ο ίδιος πως το τέλος της ένδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας, μιας αυτοκρατορίας 1.123 χρόνων και 18 ημερών, είχε ήδη έρθει….

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν