Παράταση αιτήσεων ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Παράταση αιτήσεων ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Παράταση μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Εκπαίδευση σε 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης με αμειβόμενη πρακτική άσκηση…

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν