Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Σώζων: Ο πράος και ζηλωτής βοσκός

Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Σώζων: Ο πράος και ζηλωτής βοσκός

Ο Άγιος Σώζων,ο οποίος τιμάται στις 7 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία και σαν εθνικός ονομαζόταν Ταράσιος…

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν