Δήμος Αγρινίου: Πρόσληψη χειριστών τρακτέρ με δίμηνη σύμβαση

Δήμος Αγρινίου: Πρόσληψη χειριστών τρακτέρ με δίμηνη σύμβαση

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Δήμος Αγρινίου: Πρόσληψη χειριστών τρακτέρ με δίμηνη σύμβαση

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν