Πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ στο Nοσοκομείο Αγρινίου

Πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ στο Nοσοκομείο Αγρινίου

Ο ιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και της καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β΄ Σε εκτέλεση της παρούσας θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Πρόσληψη ιατρού ΩΡΛ στο Nοσοκομείο Αγρινίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν