Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 2 μηνών στον Δήμο Θέρμου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 2 μηνών στον Δήμο Θέρμου

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες για κάλυψη αναγκών καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων και για τη μεταφορά των διαφόρων…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 2 μηνών στον Δήμο Θέρμου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν