Δήμος Αγρινίου: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών

Δήμος Αγρινίου: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αριθμό 15/2020 απόφασή της, θέτει σε δημόσια διαβούλευση διάρκειας είκοσι (20) ημερών (από τη δημοσίευσή της), ήτοι έως 14/06/2020, το Σχέδιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αγρινίου.  Καλούμε τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ως…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Δήμος Αγρινίου: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν